Natur

Vad Händer om Skogen Försvinner?

Vad Händer om Skogen Försvinner?

Temperatur och nederbörd är de två viktigaste sakerna för skog. Och om skogar försvinner kommer mängden koldioxid att öka i luften vilket resulterar i en ökning av jordens temperatur. Vid…
Vad är ett Ekologiskt Samband?

Vad är ett Ekologiskt Samband?

För att citera Wikipedia: "Inom statistik är en ekologisk korrelation (även rumslig korrelation) en korrelation mellan två variabler som är gruppmedel, till skillnad från en korrelation mellan två variabler som…
Hur Viktig är Naturen? Allt du Bör Veta!

Hur Viktig är Naturen? Allt du Bör Veta!

Varför är naturen så viktig för människor? Överraskande nog har många extremt svårt att svara på denna grundläggande fråga. Naturen utför stora mirakel för oss varje dag – från att…
Vad är Människans Roll i Naturen?

Vad är Människans Roll i Naturen?

Jorden som vi känner den är ett otroligt komplext och bräckligt nätverk av sammankopplade system som har utvecklats långsamt under de senaste 4,5 miljarder år eller så. Ur askan från…
Varför ska man ta Hand om Naturen?

Varför ska man ta Hand om Naturen?

Det är avgörande att skydda miljön för att minska förstörelsen av ekosystem orsakad av en myriad av antropogena aktiviteter. Det är mer en moralisk skyldighet för människor att skydda miljön…
Vad är Ekologi? Allt du Bör Veta

Vad är Ekologi? Allt du Bör Veta

Ekologi definieras som studiet av ekosystem. Ekologer studerar interaktionen mellan alla organismer i ett ekosystem. Studien inkluderar komplexa interaktioner mellan tusentals växter och djur till rollen av mikrober som lever…