Fjällen

Vad är ett Fjäll? Förklarat!

Vad är ett Fjäll? Förklarat!

Ett fjäll är ett landskapsdrag på hög höjd, vanligtvis karga markmassor som bergskedjor och hedtäckta kullar. Ordet fjäll används mest i Skandinavien, delar av norra England, Skottland och Isle of…